ердийн ургамлын зохион байгуулалтын ангилагч тээрэмдэх