хог хаягдлыг дахин боловсруулах машинерубль болон буталсан чулуу