dominica бетон бутлах үйлдвэрийн чичиргээ хөрш рүү