дээд зэрэглэлийн урт хугацааны ажил амьдрал сайн ажиллаж байгаа тээрэмдэх машин