нүүрс бэлтгэх үйлдвэрт соронзон тусгаарлагчийг зайлуулахад ашигладаг