би өөрийн үзэмжээр бутлуурын торгууль ашиглаж болох уу