нүүрсний олборлолтын үйлдвэрлэлийн арга таван алхам бүхий гриффин нүүрс