Таконит үйлдвэрлэхэд сайжруулсан автоген тээрэмдэх зориулалттай тэсэлгээ