Нигери улсад чулуун бутлуур байгуулах шаардлагатай байсан