далд нүүрсний цоолтуурын болон суваг бутлуурын хэсэг