onecrusher нэг өдөр нэг мянгыг олон болгохыг хүсч байна