занарын хий дэлхийн энергийн газрын зураг карьер бутлуурыг өөрчлөх болно