ваарны хүчин зүйлд зориулсан хүдэр бөмбөлөг тээрэм