бутлуурын ургамлын зуух эхлүүлэхийг санхүүчээс шаарддаг