нүүрсний тээрэм ажиллуулахад аюулгүй байдлын асуудал