Бахрейн худалдаанд зөөврийн цемент хөдөлгөөнт бутлуур