мини тээрэмд зориулсан бөмбөг эрэгнунтаглагч шүүлтүүр цаасан өнхрөх