ямар хэмжээтэй буталсан чулуу худалдаж авах ёстой вэ