кварцын бөөгнөрөл нь видео дамжуулагч хэсэгт бутлах