үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхээний тээрэм дэлгүүрийн зах