хоолой болон бөмбөгний нүүрсний тээрэм дэх дэлбэрэлтийн шалтгаан