үзэсгэлэнтэй өнгө өндөр үйлдвэрлэлийн цохилтот бутлуур