бэлдэх хэсэгт бутлах тоног төхөөрөмжийн үндсэн машин