цементийн хүчин зүйл дээр тээрэмдэх эрчим хүчний баланс