materi аюулгүй байдлын тухай яриа нүүрсний олборлолт