нүүрсний бутлуурын тоног төхөөрөмжийн яаралтай тусламжийн зогсоол