йонгвасекробо дээр нээгдсэн гачемын шохойн чулууны карьерыг