масила гурилын үйлдвэрийг tamnnadu-д эхлүүлэх журам