гондурасын бүгд найрамдах улсад скрининг системийг бутлах