гөлгөр өнхрөх замаар кокс бутлах ажиллагааны горим