нүүрсний түлшний харьцаанд үндэслэн тээрэмдэх гаралтын температурыг