эргэдэг зуух ба босоо зуухны зуухны бүлгийн хоорондох ялгаа