та өөрийн гараар талькийг нунтаг болгон нунтаглах боломжтой