нүүрсний тээрэмдэх үйлдвэрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх