кальцийн карбонатын боловсруулалт хийх inding тоног төхөөрөмж