кальцийн нүүрстөрөгчийн АНУ-ыг үйлдвэрлэх нунтаглах тээрэм