хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчид хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэр