гадаргууг нунтаглах ажиллагааны цаг хугацааны тооцоо