шанхай дахь нүүрсний уурхайн төлөвлөлт ба зураг төсөл