шүүлтүүр диск тээрэм нийлүүлэгч ба шүүлтүүр диск тээрэм