girni kamagar appolo тээрмийн гэрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл