дунд хурдны тээрмийн чанарыг сайжруулах үр дүнтэй арга