чулуу бутлах үйлдвэртэй холбоотой эрүүл мэндэд учирч буй аюулын талаархи үнэлгээ