зуухны бутлуурын үйлдвэрийн гэрээ puzlona metsu nawa аливаа компанийн ажил