бөмбөг тээрэм ба скрининг хийх чадвар нь иргэний харагддаг