чулуу бутлах хүч чадал ба хүндийн тодорхой хамааралтай