бөмбөг тээрэм нунтаглах процессын бүтцэд үзүүлэх нөлөө