унадаг дугуй бутлуур дугуй бутлуур зарагдах өндөр сэргэлттэй