бөмбөг тээрэмдэх эгзэгтэй хурдыг тооцоолох дериваци