энэтхэгт ээрэх тээрэм үйлдвэрлэх технологийн нягт утас